Belangrijke OnderwerpenReeds enige tijd heerst er onder meerdere collegae en vooral zij die affiniteit hebben met het gedachtengoed van de NVBT ( Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde) onrust. Zij denken dat Ultracaïne niet zo onschuldig is als het zich voordoet. Met een zekere regelmaat duiken er klachten op over de articaïne dat in Ultracaïne zit. De vereniging heeft het plan opgevat om landelijk hier bekendheid aan te geven. De aanzet hiertoe werd gegeven door het volgende krantenartikel: 

Op 1-04-2010 staat in het Haarlems Dagblad een artikel met de volgende kop: 


TANDARTS MOET PATIËNT BETALEN VOOR NEGEREN KLACHT VERDOVING. 

Volgens de civiele rechter in Haarlem heeft een tandarts niets gedaan, nadat een 64- jarige patiënt uit Bloemendaal die bij hem in de praktijk was, lichamelijke klachten meldde die als bijwerking van een verdovingsmiddel bekend zijn. De patiënt kreeg een aantal keren het middel Ultracaïne toegediend voor een ingrijpende behandeling.

De man meldde daarna allerlei klachten waaronder wazig zien, oorsuizen, zenuwpijnen in het gezicht, diarrhoea, hartklachten en tintelingen in de benen. Deze klachten staan, naast andere, vermeld op de bijsluiter van het verdovingsmiddel als mogelijke bijwerkingen. De tandarts ondernam volgens de rechter niets, ook niet toen de patiënt hem uitdrukkelijk op de bijwerkingen van het middel wees. De rechter stelt dat hij op grond van de klachten een ander verdovingsmiddel had moeten gebruiken. De tandarts ging er van uit dat er geen verband bestaat tussen de klachten en het middel, dat in de branche op grote schaal gebruikt wordt. Ook had hij deze problemen niet eerder meegemaakt. Tevens zei hij dat hij de bijsluiter niet gelezen had en zich geen arts voelde. 

Op het verzoek van de patiënt om deze casus te melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb is de tandarts niet ingegaan. Dit heeft in een later stadium de patiënt zelf gedaan. Wèl heeft de tandarts via de Nieuwsbrief van de NTvT de casus gemeld en een antwoord gekregen van H.S. Brand, oraal biochemicus van ACTA, dat niet in overeenstemming is met de gangbare literatuur over dit onderwerp op Pubmed. 

Als een patiënt een recept krijgt van de dokter en hij haalt de voorgeschreven medicamenten in de apotheek, krijgt hij een doosje met de pillen waaraan een bijsluiter toegevoegd is. Na lezing van deze informatie kan de patiënt beslissen of de pillen ingenomen gaan worden. Een soort informed consent dus. Bij een doos met carpules Ultracaïne zit één bijsluiter en de ervaring leert dat de tandarts deze niet of nauwelijks leest. Laat staan dat hij de patiënt hierover informeert. In deze bijsluiter wordt o.a. een waarschuwing gegeven voor het gebruik van de Ultracaïne bij een cholinesterase deficiëntie. Ik neem aan dat bij het massale gebruik van Ultracaïne er geen tandarts is die van te voren dit bij de patiënt controleert. Ultracaïne, evenals Septanest, bevat articaïne dat een bewezen neurotoxisch gif is. ( Pubmed). Er zijn aanwijzingen dat de in de articaïne aanwezige thiopheenring wel eens de boosdoener zou kunnen zijn. Door deze toevoeging verschilt ultracaïne van alle andere anaesthetica. Het afbraakproces in het lichaam is anders door de aanwezigheid van deze thiopheenring in de articaïne . Minder dan 10% wordt in de lever afgebroken. Het klachtenpatroon dat bij Ultracaïne past omvat: 
Aangezichtspijn, paresthesie van de tong, brandende pijn, doof gevoel in het gezicht, tintelingen tot in de benen, lichtovergevoeligheid, hartritme storingen, oorpijn, zwellingen, diarrhoea. De klachten kunnen zeer lang aanwezig blijven tot wel een jaar. Zenuwweefsel wordt door de thiofeenring in de articaïne toxisch belast. Vooral de nervus trigeminus kan hier het slachtoffer van worden, met als gevolg vele klachten in het hoofd. Ook zijn er gevallen waar de klachten niet overgaan. Een chronische patiënt is dan ontstaan. Naast de ellende voor de patiënt ook een zware kostenpost voor de gezondheidszorg. Het Lareb geeft een minimaal aantal meldingen aan. Hiervoor is een verklaring. Niemand weet zich in staat om een relatie te leggen tussen articaïne en het uitvoerige klachtenpatroon. Niemand denkt ook daar aan. Aantoonbaar is het niet. Daarbij komt dat het klachtenpatroon zich vaak enige tijd nà de injectie pas openbaart. Patiënt noch huisarts zal denken aan de voorafgaande tandheelkundige ingreep. Soms melden de klachten zich een maand na de behandeling. Naast de genoemde klachten is ook vaak sprake van pijn die zich manifesteert zowel in boven- als onderkaak tegelijk. Dit is verklaarbaar door de loop van de trigeminus. De term aangezichtspijn valt dan vaak. In de literatuur is al vaker sprake geweest van verdenkingen in deze richting. Steeds is dit vanuit wetenschappelijke hoek afgedaan als “onbewezen”. Regulier is dit ook lastig aan te tonen omdat er sprake is van een toxische belasting zoals we dat ook zien bij kwik, lood of palladium. Daarbij is ook nooit aangetoond dat articaïne onschuldig is. De thiofeenring in de Ultracaïne zou aangemerkt kunnen worden als de factor die een goede verdoving mogelijk zou maken. Beter dan de andere anaesthetica die ter beschikking staan. 

Ultracaïne wordt om anaesthetische redenen massaal gebruikt. Gebleken is dat 80% van de verdovingen met ultracaïne gedaan wordt. Men vindt het een goed middel voor verdoving. In de natuurgeneeskundige tandartsenpraktijk worden het klachtenpatroon bij deze patiënten met een zekere regelmaat herkend omdat vanuit deze hoek vaak relaties gelegd worden tussen tandheelkunde en het lichaam. Een vorm van holistisch denken. Ook de energetische diagnostiek geeft aanleiding om aan articaïne te denken. Zulke tandartsen zijn vaak ervaringsdeskundigen, herkennen het beeld. Met dit klachtenpatroon gaat de patiënt vaak niet terug naar de huistandarts of kaakchirurg, maar meldt zich bij de huisarts. Ook de patiënt zelf legt vaak de relatie niet omdat de klachten zich vaak in een later stadium melden. Ook de huisarts denkt niet aan deze verdovingsvloeistof. In dit onderhavige geval ook de tandarts niet. Bij een nauwkeurige anamnese kan wel de relatie tussen de pathologische symptomen en de tandheelkundige behandeling naar boven komen. Specifiek is vaak de tegelijk optredende pijn in de boven- en onderkaak. Vaak doet het ooggebied mee. Dit kan wijzen op een aandoening van de nervus trigeminus. De behandeling van dit beeld is erg lastig. Het aangetaste zenuwweefsel moet ontgift worden. Regulier zijn hier tot op heden geen mogelijkheden. Homeopathie en acupunctuur kunnen uitkomst bieden. De patiënt in deze casus is na anderhalf jaar nog steeds niet klachtenvrij. Vóór deze behandeling altijd volledig gezond geweest (marathonloper). Regulier onderzoek in het ziekenhuis heeft niets aan het daglicht gebracht. De patiënt is sterk vermagerd. Zijn huisarts meldt altijd een zeer gezonde man op het spreekuur te hebben gehad. Gezien het feit dat bij het genoemde symptomensyndroom niet of nauwelijks aan articaïne gedacht wordt, moeten we aannemen dat er veel meer patiënten met dit ziektebeeld van doen hebben dan de paar gevallen die ontdekt worden. Daarom ook krijgt het Lareb geen meldingen van deze articaïne beschadiging. 

Dit is een reden om aan een informed consent te denken. De NVBT ziet het belang hiervan in en confirmeert zich aan de uitspraak van de rechter. De rechter heeft het de tandarts aangerekend dat hij de patiënt niet ingelicht heeft. Het niet geven van deze informatie heeft voor deze patiënt ernstige gevolgen gehad. De enkele bijsluiter bij de verpakkingen van 100 carpules Ultracaïne wordt vaak niet bewaard of gelezen. De bijsluiters van de andere verdovingsvloeistoffen zijn van een beduidend ander karakter, hebben een minder zwaar waarschuwingsgehalte. De informatie bij de Ultracaïne geeft een ander beeld van bijwerkingen die bij de andere anaesthetica in de bijsluiter niet genoemd worden. In de natuurgeneeskundige tandheelkundige praktijk wordt dit ziektebeeld met een zekere regelmaat herkend omdat vanuit deze hoek een holistische visie gehanteerd wordt. 

Daarom raad de NVBT haar leden aan om Ultracaïne niet meer in de praktijk te gebruiken. Tevens geeft zij haar leden het advies om de patiënten die doorverwezen worden naar een collega of kaakchirurg een copie van het krantenartikel plus de bijsluiter mee te geven om aan de collega te overhandigen. De NVBT hoopt dat dit artikel respons zal vinden bij de beroepsgroep en vele collegae en patiënten zal beschermen door hen op deze manier met dit zeer ongemakkelijke fenomeen in contact te brengen. Een informed consent kan uitkomst brengen. 

Namens het bestuur van de NVBT 

Fred Neelissen

 

Een biologische kijk op het fluorideprobleem
F.J.M. Neelissen, tandarts en acupuncturist 

Reeds lange tijd is een tandheelkunde zonder fluoride ondenkbaar en eigenlijk onmogelijk. Dagelijks worden fluoridetabletjes, voornamelijk aan kinderen, voorgeschreven, fluorideapplicaties vinden in de tandartsstoel plaats, mondspoelingen met een fluorideoplossing gebeuren zelfs vaak klassikaal op scholen en veel tandheelkundige vulmaterialen bevatten fluoride, dit laatste om een vorm van zg. secundaire cariës naast de vullingen tegen te gaan. Ook is het tegenwoordig niet gemakkelijk meer om een fluoridevrije tandpasta te vinden. Zelfs zijn er landen, die het drinkwater kunstmatig gefluorideerd hebben. Dit alles om cariës te voorkomen. 

Over het algemeen wordt onvoldoende beseft, dat er om ons heen vrij veel fluoridebronnen zijn. De uitstoot uit de schoorstenen van b.v. staal-, fosfaat- en aluminiumfabrieken bevat veel fluoride. Bij koeien in de buurt van deze fabrieken brokkelden de kiezen af en hun gewrichten werden zo slecht, dat ze niet meer op hun poten konden blijven staan. De relatie met fluoride werd gelegd en de boeren wonnen processen, waardoor fa-brieken moesten verhuizen. Kunstmest b.v. heeft een fluorideverbinding. Frisdranken en vooral thee leveren ook veel fluoride. Cariës is geen ziekte als gevolg van een gebrek aan fluoride, maar wordt veroorzaakt door constitutionele factoren in combinatie met onvolwaardige voeding. Vooral suiker is een grote boosdoener. Het melkzuur, dat door omzetting van suiker ontstaat, is verantwoordelijk voor de aantasting van het glazuur. Het is vanzelfsprekend, dat een goede mondhygiëne een groot wapen is tegen cariës. Een goede poetstechniek in combinatie met dental floss, tandenstokers of ragers wordt in de huidige tandheelkunde als een voorwaarde gezien. Niettemin worden in de tandheelkundige praktijk soms patiënten gezien die nauwelijks van het bestaan van een tandenborstel af weten en toch een gaaf gebit hebben! Bij het stimuleren van het fluoridegebruik in de tandheelkunde is vaak beweerd, dat het menselijk organisme fluoride nodig heeft. Tot op heden echter is er geen wetenschappelijk bewijs, dat fluoride een essentieel mineraal is. Gebleken is, dat de therapeutische breedte van fluoride uiterst smal is: de kiezen van de koeien gingen kapot door de overdosis fluoride. Patiënten, die met fluoride behandeld worden vanwege osteoporose hebben vaak last van het afbreken van het glazuur van hun tanden. Daarnaast wordt de kans op zo'n overdosis nog eens vergroot door de vele andere fluorbronnen. 

Giftigheid
Fluoride is een industrieel afvalprodukt dat agressieve eigenschappen bezit en uiterst giftig is. Het behoort tot de groep van de halogenen. De giftigheid beweegt zich tussen die van lood en arsenicum. „ Het gifgas, waarmee een sekte enige jaren geleden in Japan een metroramp veroorzaakte, bevatte natriumfluoride. Een mespuntje natriumfluoride is dodelijk en al jaren wordt gewaarschuwd, dat kinderen gefluorideerde tandpasta niet mogen inslikken. Met een zekere regelmaat krijgen kinderen na een fluorapplicatie in de mond maagpijn en moeten soms overgeven. Fluoride is een onderdeel van rattengif en heeft de dubieuze bijnaam van 'protected pollutant' gekregen. Fluoride, opgeslagen in tanks, vreet zich na enige tijd door de wand heen. In 1997 kwam in het kunstmatig gefluorideerde drinkwater van de stad Annapolis in Amerika per ongeluk 50 ppm (part per million) fluoride in plaats van de gebruikelijke 1 ppm. Hierdoor werden 50.000 mensen vergiftigd. In de week, die daarop volgde was het aantal hartinfarcten vervijfvoudigd. Een tube tandpasta bevat 1000 ppm fluoride. Consumptie van zo'n tube kan voor een kind van 10 kg dodelijk zijn. 

Statistieken
De gunstige werking op het glazuur wordt onderbouwd door statistieken die laten zien, dat bij fluoridegebruik minder cariës optreedt. Niet alle statistieken echter zijn eensluidend. Ook het omgekeerde wordt soms aangetoond. In de wereldliteratuur neemt het onderzoek in Tiel met als controlege-meente Culemborg in de jaren '53-'73 een grote plaats in. Echter bij een evaluatie in '68 bleek dat zowel in Tiel als in Culemborg de cariës met 65% gedaald was. Er moeten dus nog andere factoren een rol spelen(2). Een bewijs hiervoor wordt geleverd door het feit, dat in de Zwitserse stad Bazel het cariëspercentage in de aldaar georganiseerde schooltandheelkunde reeds fors aan het dalen was vóór de drinkwaterfluoridering daar begonnen was. Het feit o.a., dat de doorbraaktijden van de tanden en kiezen door fluoride vertraagd worden komt in geen enkele statistiek tot uitdrukking. Deze variabele is een voorwaarde voor een goede statistiek. Colquhoun laat zien, hoe er met het fluoride-experiment in Hastings gezwendeld is(3). Ondanks het feit, dat er een wereldwijde acceptatie is van de relatie tussen het gebruik van fluoride en tandcariës wordt er door de experts verschillend gedacht over de invloed van de diverse factoren(4). Conclusie moet dan ook zijn dat de statistiek onvoldoende houvast geeft om een dermate ingrijpende maatregel als b.v. drinkwaterfluoridering te propageren. 

Werkingsmechanisme
Fluoride heeft invloed op collageen. Hierdoor wordt het celmetabolisme van fibroblasten, chondro-blasten, ameloblasten, odontoblasten en osteoblasten beïnvloed. Het duidelijkst is dit te zien aan de tanden. Bij overdosis ontstaat er zogenaamde mottled enamel of fluorose, witte tot bruine vlekken op het glazuur, die niet meer verdwijnen en bij doorbraak van de elementen reeds aanwezig zijn. Omdat dit verschijnsel in de eerste jaren van de fluoridering veelvuldig voorkwam heeft men in de loop van de tijd op advies van het Ivoren Kruis de dosering van tabletjes en pasta's met meer dan de helft verlaagd. Mottled enamel is meer dan een cosmetisch probleem: het laat zien, dat fluoride interfereert met de basale functies van de ameloblas- ten, de glazuurvormende cellen, die hierdoor een collageen van inferieure kwaliteit vormen. Ook zien we, dat bij een grote dosis fluoride op de tanden en kiezen een averechts effect optreedt, nI. als een vervolg op mottled enamel een afbreken van glazuur en het optreden van foudroyante cariës. Een bewijs voor de smalle therapeutische breedte van fluoride.

Bekend is de inwerking op osteo-blasten en daardoor op botstructuren. In gebieden, waar van nature een hoge concentratie fluoride in het drinkwater voorkomt, vertonen de mensen veel klachten op het gebied van de motoriek: gewrichten en rug verstijven door excessieve botgroei (zie figuur 1). Er ontstaan exostosen aan de wervels en kalkafzetting in de gewrichten. Dit is de reden, dat lange tijd fluoride werd toegepast bij de behandeling van osteoporose. Bij deze vorm van therapie ontstaat er naast een verharding van bot (wat aanleiding werd voor veel botbreuken) ook verweking van bot. Het lichaam kan blijkbaar niet meer onderscheiden wat gemineraliseerd moet worden en wat niet. Op dit moment is men zeer terughoudend geworden met deze fluoridebehandelingen. De excessieve botgroei resulteerde bij het bovengenoemde project Tiel-Culemborg in het feit, dat de inwoners van Tiel gemiddeld 2 kg zwaarder waren dan die in Culemborg. Fluoride beïnvloedt fibroblasten, waardoor collageen van slechte kwaliteit ontstaat. Er treedt een verharding van ligamenten en pezen op. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het toenemend aantal blessures, b.v. in de sport. Fluoride bevordert ook het verouderingsproces van de huid. Relaties worden gelegd met sclerodermie.
Ook veel enzymen worden door fluoride nadelig in hun werking beïnvloed. Cholinesterase wordt geremd. Dit enzym is verantwoordelijk voor de afbraak van acetylcholine. Ook het aconitase wordt beïnvloed, waardoor de verbranding van vetten en eiwitten in de Krebscyclus onvoldoende is. Het DNA-reparatie-enzym werkt bij een fluoridebelasting onvoldoende. Een studie hierover(5), laat zien dat er een relatie ligt tussen een defect DNA-reparatie-enzym en het ontstaan van primaire kanker. Een berucht onderzoek van Burk(6) geeft aan, dat in gefluorideerde steden in Amerika 10% meer kanker voorkomt dan in ongefluorideerde steden. Kortgeleden werd de statistiek gepubliceerd(7) waaruit bleek dat bij mannen 50% meer osteosarcomen voorkomen in gefluorideerde gebieden. Ook ontstaat een kans op ontwikkelings- en groeistoornissen. De vertraagde doorbraaktijden van de tanden en kiezen zijn een bewijs hiervoor. Relaties worden gelegd met het syndroom van Down.

Een onderzoek van de bioloog Grimbergen(8) laat zien, dat fluoride bacteriegroei remt, maar dat schimmels juist door fluoride sneller groeien. Fluoride kan dus een factor zijn in de toenemende hoeveelheid candidabelastingen. Blijkbaar kan het evenwicht van micro-organismen in het lichaam door fluoride verstoord worden. Ook moeten we beseffen, dat candida-infecties allergieën in de hand kunnen werken. 

Invloed op het immuunsysteem
Fluoride beïnvloedt de snelheid van de leukocyten(9). Omdat bij het ouder worden de leukocytensnelheid sowieso vermindert, is hier naast de invloed op het collageen een tweede factor die veroudering versnelt. Hierdoor wordt de fagocytose ongunstig beïnvloed. Ook treedt er meer vorming van vrije radicalen op. 

Symptomen
De verschijnselen, die kunnen optreden bij een fluorideintoxicatie worden verdeeld in een acute en chronische vorm: De acute vorm kan in relatie gebracht worden met symptomen als stomatitis aphtosa, buikpijn, opgeblazen buik, slappe ontlasting en dorst. Vooral dit laatste is zeer specifiek. Daarnaast kan er sprake zijn van een jeukende huiduitslag. Deze huidafwijking is in 1971 zeer duidelijk naar voren gekomen in het Italiaanse stadje Chizzola, waar een aluminiumfabriek met zijn fluorideuitstoot verantwoordelijk was voor de zg. Chizzola maculae, een afwijking, die lijkt op blauwe plekken, die na een paar dagen bleker worden. Histologisch lijkt het beeld op erythema nodosum. Hoofdpijn, concentratiestoringen en duizeligheid komen hierbij ook zeer vaak voor.

De chronische vorm laat veranderingen zien in botstructuren. Exostosen met daarnaast verstijvingen van gewrichten, vaak in combinatie met verkalkingen van ligamenten. Fluorose, kramp in de benen met soms verlammingen, beïnvloeding van het reactievermogen door aantasting van de acetylcholine; fazantenkuikens, die groot gebracht werden met gefluori-deerd water bleken zo tam te worden, dat ze op de hand van de kweker bleven zitten. Normaal zijn deze beestjes zeer schuw. Misschien dat om deze reden in veel tranquillizers fluorideverbindingen zitten. De hoeveelheid fluoride in de organen van mensen, die in gefluorideerde gebieden wonen kan variëren van 8 ppm (hart) tot 290 ppm (huid). De hoogste waarden, ooit gevonden, betroffen de aorta van mensen in de gefluorideerde stad Grand Rapids in de U.S.A.: nI. 8400 ppm. Fibroblasten in de arteriewand produceren een onvolwaardig collageen wat resulteert in een vorm van arteriosclerose. 

Conclusie
De grote hoeveelheid wetenschappelijke documentatie, die over fluoride beschikbaar is, laat een veelzijdig beeld zien. De waarde van de stof wordt eenzijdig in de richting van de tandheelkunde gestuurd. De werking op de rest van het lichaam komt in de tandheelkundige opleiding onvoldoende tot uiting. Op dit moment komen er signalen om de fluoridenconcentratie in de tandpasta weer te verhogen. De reden is, dat men denkt, dat het glazuur van de tanden harder wordt, wanneer zeer regelmatig de tanden omspoeld worden met een fluorhoudende stof, zoals een tandpasta. Geadviseerd wordt om daarna niet intensief te spoelen om zo de werking van het fluoride te verlengen. Dit is weer in tegenstelling met de halvering van de fluorideconcentratie in de tabletjes, die enige tijd geleden plaatsvond.
Er blijkt nog geen duidelijk inzicht in het precieze werkingsmechanisme. Dit is reden genoeg om uiterst voorzichtig te zijn met de toediening van de stof. Individuele overgevoeligheden voor fluoride komen zeer veel voor. Diagnostiek ervan behoort voorlopig tot het terrein van de energetische meetmethodieken als Electroacupunc-tuur volgens VolI en kinesiologie.
Vlak vóór het ter perse gaan van dit artikel heeft het Ivoren Kruis haar advies inzake het gebruik van fluoridentabletjes ingetrokken. 
Voortaan worden deze slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen nog toegepast. Te verwachten is, dat de fabriek binnenkort op zal houden met de fabricage ervan.
Daarentegen is de hoeveelheid fluoride in de peuter-tandpasta van alle zeer grote merken zoals Elmex, Prodent, Everclean en Sensodyne twee tot driemaal verhoogd!
De negatieve invloed, die fluoride heeft op enzymwerking, genetische processen, immuunsysteem en collageen wordt dus reeds op zeer jonge leeftijd in versterkte mate in gang gezet.

De vraag is of de beperkte mate van glazuurverharding hier tegen op weegt.
Wij denken van niet.Literatuur
1. Moolenburgh, H.: Fluor, liever niet. Uitgeverij Primo Vere. ISBN: 90-73014-04-2
2. Backer Dirks, 0.: Ned. Tijdschr. Geneesk. 1987; 131, nr. 43
3. Colquhoun, J. et al.: The Hastings Fluoridation Experiment. Science or Swindle? The Ecologist. Vol.16, nr. 6, 1986
4. Brathall, D.: Reasons for caries decline. What do the experts believe. Europ. Journ. Of Oral Science, 104416-422(1994)
5. Science, 25 Nov.1994
6. Burk, George L.: Fluoridation, the great dilemma. Coronado Press, Lawrence, Kansas U.S.A. 1978
7. Fluoride Journal of the international Society for Fluoride Research, Vol. 30, nr. 3, 1997, blz. 180