WelkomWelkom op de Homepage van de Nederlandse  Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde, de NVBT. Deze site is bedoeld voor patienten en andere belangstellenden voor Bio-energetische tandheelkunde.
Tandartsleden van de vereniging kunnen inloggen op het ledengedeelte.