Linkswww.acupunctuur.com
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging [NAAV]
Informatie over additieve geneeswijzen zoals acupunctuur, oor acupunctuur (auriculo), electro acupunctuur (EAV) en traditional Chinese medicine (TCM) in Nederland.

www.amalgaam.be
Metaalgrijze tandvullingen lekken giftig kwik!
De Gifbeker - elke dag een slokje Op deze website vind je informatie over het gevaar van de grijze amalgaam-tandvullingen, de symptomen van kwikvergiftiging, hoe je er vanaf komt met de hulp van een bio-tandarts en terug gezond kunt worden door ontgifting.

www.soe.nl
Stichting Orthomoleculaire Educatie
Adressen van Orthomoleculair werkende artsen en therapeuten.. Orthomoleculair betekent: juiste moleculaire omgeving ofwel optimaal biochemisch milieu. Daarmee wordt bedoeld dat alle substanties die normaal in het lichaam voorkomen, zoals vitamines en mineralen, in optimale hoeveelheden aanwezig zijn.

www.vsminfo.nl
VSM Geneesmiddelen
VSM Geneesmiddelen bv houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van homeopathische en fytotherapeutische (plantaardige) geneesmiddelen.

www.nvnr.nl
Nederlandse Vereniging voor Neuraal en Regulatietherapie (NVNR)
Een (tand-) artsenvereniging met ruim 50 leden die de neuraaltherapie beoefenen.

 

www.gzm.org 
Duitse zusterorganisatie Ganzheitliche Zahn Medizin 

www.toxcenter.de
Dr. Daunderer: Amalgam Wirkung Behandlung.
Die unendliche Diskussion um Schaden und Nutzen ist durch unzählige Irrtümer gekennzeichnet. Hier kurz die Fakten: Amalgam ist das gefährlichste und heimtückischste Alltagsgift

www.umweltmedizin.de
Teksten en links van het tijdschrift voor Umweltmedizin online..
Aktueel is een praktijkstudie van C. Muss e.a. over de immuunsuppressieve werking van tandheelkundige legeringen.

www.amalgam-info.ch
Beobachtung über die Gesundheit vor und nach Amalgamentfernung Dr. Med. Dent. Paul Engel (.pdf file)

www.dr-lechner.de
Dr. med. dent. Johann Lechner DDS and Naturepath
.... biocompatible zirconium oxide and research on other metal free dental materials

 

 

www.alternative-doctor.com
What dentists don't tell you.
There are many more health hazards to dentistry than just mercury toxicity. (Belangrijke informatie!!)

www.price-pottenger.org
Site met informatie over het werk van Price. 
En informatie en bestelmogelijkheden van tal van andere boeken op biologische tandheelkundig gebied.

www.holisticdental.org
Holistic Dental Association.
We believe that Holistic involves an awareness of dental care as it relates to the entire person.

www.chirodontics.com
Chirodontics, the logic of health
While Chirodontics is applicable to many different healthcare situations or concerns, it is especially useful in the treatment of chronic complaints, and invaluable in treating conditions like TMJ dysfunction, Headaches and Cranio-facial pain syndromes.

www.hugnet.com
Hugnet, Research In Toxicity.
Hugnet and Dr. Huggins are devoted to providing information and education to the public about dental materials (such as mercury, dental amalgam, nickel, and root canals)....

www.vimy-dentistry.com
Overzichten van de onderzoeken van Murray Vimy.
Verder bewijsmateriaal, tesamen met aanbevolen boeken/bronnen over de amalgaamproblematiek. Bevat ook details over de nieuwe beslissing van de Canadian Health Authority om het gebruik van amalgaam aan banden te leggen.

www.amalgam-info.ch
Health Observations, Before and After Amalgam Removal. Dr. Med. Dent. Paul Engel (.pdf file)

www.flcv.com
Wetenschappelijke informatiepagina van chemisch ingenieur Bernie Windham, Florida, USA.
Meest uitgebreide database op het internet aangaande wetenschappelijke onderzoeken en bewijzen betreffende amalgaam en kwik en de schade die door zware metalen wordt aangericht aan het menselijk lichaam.

www.IAOMT.org_
International Academy of Oral Medicine and Toxicology. 
The IAOMT is a Professional Organization For The Dentist, Physician, And Allied Health Researcher Seeking To Improve The Quality And Safety Of Oral Medicine And Dentistry.

www.cfsn.com
Dental Mercury Exposure. Mercury exposure from mercury dental fillings, also known as "silver" fillings and "amalgams", is a life long threat. When a person chews, drinks, swallows and breathes, mercury released from dental fillings is absorbed by the lungs and the linings of the digestive system into the bloodstream.

www.yourhealthbase.com
International Health News Database. Summaries of the latest research concerning amalgam fillings.

www.dmpsbackfire.com
The Truth about DMPS. This site is not about the amalgam controversy. But because it is that issue which most commonly brings people to chelating agents such as DMPS. (and DMSA)

www.fplc.edu
Amalgam Fillings: Do Dental Patients Have a Right to Informed Consent? Michael A. Royal

www.dentistry-toothtruth.com
Tooth Truth. The dental profession, through its leadership, has generally ignored or denied the truth about the risks of using mercury and other metals in fillings.

www.sukel.com
Dr. Sukel's virtual dental office. This web site was created to discuss holistic and alternative approaches to dentistry. The site discusses such topics as fluoride, homeopathy, nutrition, and other current issues such as the use of silver mercury amalgam fillings and the affects they may have on your health.

www.holisticmed.com
Amalgam / Mercury Dental Filling Toxicity . An often overlooked, but extremely important source of toxic material is the mercury from silver [mercury] amalgam fillings.

www.talkinternational.com
Canadians For Mercury Relief (CFMR)

www.curezone.com
Curezon. "Mercury from amalgam fillings contributes 3 to 4 times more mercury to our bodies than all the environmental sources combined."

www.asomat.com
Asomat. Een Australische organisatie die de laatste wetenschappelijke informatie over de biologische tandheelkunde in z'n geheel en de amalgaamproblematiek in het bijzonder in de publiciteit brengt.

FLUOR RELATED:

www.fluoridation.com
Fluoride: Protected Pollutant or Panacea?. Are the claimed benefits of ingesting fluoride over-rated and the risks to our health and eco-system under-reported?

www.holisticmed.com/fluoride
Fluoride compounds. Fluoride compounds which are put in water (fluoridation), toothpaste and supplement tablets (including some vitamins) were never tested for safety before approval.

www.sonic.ne
Fluoride Issues. Aluminum and Fluoride. Newly discovered toxic interaction of aluminum and fluoride is a cause of Alzheimer's disease

www.lizmichael.com
Fluoride, Teeth, and the Atomic Bomb. The following article exposes the biggest on-going medical experiment ever carried out by the United States Government on an unsuspecting population.

www.bruha.com
Fluoride—What's Wrong With This Picture?. Fluoride is any combination of elements containing the fluoride ion. In its elemental form, fluorine is a pale yellow, highly toxic and corrosive gas.

www.primitivism.com
Fluoride: Commie Plot or Capitalist Ploy. For nearly 50 years, the U.S. government and media have been telling the public that fluoride is safe and beneficial--it is supposed to reduce cavities, especially in children yellow, highly toxic and corrosive gas.

www.fluorideresearch.com
Fluoride. Journal of the International Society for Fluoride Research.

www.fluoridealert.org
A Petition to all Governments Practicing, and all Organizations Supporting, Water Fluoridation


FOCUS & ROOT CANAL RELATED:

www.mizar5.com
'Root Canal Cover-Up'. The 3 1/2 Year Success of

OTHER INFORMATION:

www.maxillofacialcenter.com
Prachtige site met beeldinformatie en alle informatie over NICO's