NeuraaltherapieNeuraaltherapie
De neuraaltherapeutische behandeling is erop gericht, ziekten en klachten te behandelen, die door het vegetatieve zenuwstelsel worden veroorzaakt. (Het vegetatieve zenuwstelsel is het zenuwstelsel dat darmen, bloedvaten, zweetklieren etc. beïnvloedt en dat niet door de wil kan worden gestuurd). Ook kunnen sommige orgaanziekten via het zenuwstelsel genezend beïnvloed worden. Hiertoe worden injecties met kleine hoeveelheden procaïne op nauwkeurig te bepalen plaatsen toegediend.
Het is een geneeskunde die volledig onderbouwd is door de theorieën van het Basis Bio Regulatie Systeem (het BBRS). Geschiedenis
De neuraaltherapie is ontdekt in 1925 in Dusseldorf, Duitsland, waar de gebroeders Ferdinand en Walter Huneke beiden arts waren.
Zij hadden een zuster die aan migraine leed, waarbij medisch al alles was uitgeprobeerd, zonder resultaat. Tijdens een aanval werd ze op advies van een collega geïnjecteerd in de ader met een anti-reumamiddel en opslag verdween de migraine-aanval. Later bleek dat het verkeerde middel geïnjecteerd was. Er waren twee soorten van het middel in de handel: een voor de injectie in de ader en een voor de injectie in de spier. Aan de laatste was, om de pijn van de injectie te bestrijden, procaïne toegevoegd. Procaïne bleek later, tijdens testen, het werkzame bestanddeel te zijn. Voorts bleek dat veel ziekten en klachten te behandelen waren door injecties met procaïne op de plek waar de problemen zich voordeden. Dit noemen we segmenttherapie.
In 1940 volgde een andere opzienbarende ontdekking: Ferdinand Huneke behandelde een vrouw met een frozen shoulder syndroom; een pijnlijke, verstijfde schouder.
Een injectie in het litteken van een oude botontsteking in haar been (dus ver verwijderd van de schouder!) leverde op slag een volledige genezing. Dit is het eerste beschreven zogenaamde seconden-fenomeen. Een dergelijke therapie noemen we stoorveldtherapie.
Een stoorveld bevindt zich meestal op afstand van de klacht en ontstaat door een gebeurtenis, die vaak veel vroeger heeft plaatsgehad, b.v. een ontsteking, ongeval of operatie. Bij deze patiënt was het stoorveld een oude botontsteking in haar been, die verantwoordelijk was voor de schouderklachten. 


Filosofie en verklaringsmechanisme
Tussen alle lichaamscellen bevindt zich het zachte bindweefsel, dat circa 18 kilo van het menselijk weefsel bevat. De lichaamscellen zelf maken geen contact met elkaar. Daarom moeten alle voedings- en afvalstoffen, maar ook hormonen, afweercellen etc. etc. via dit zachte bindweefsel naar en van de cellen vervoerd worden.
Dit zachte bindweefsel en alle processen die daarin plaatsvinden noemen we het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS).
In het bindweefsel worden zeer belangrijke lichaamsfuncties gereguleerd, zoals de stofwisseling en de temperatuurcontrole. Tevens vindt via dit bindweefsel alle prikkeloverdracht plaats. Ontstaat er in het lichaam ergens een probleem, dan zal het BBRS als eerste reageren.
Een groep Weense artsen, onder leiding van prof. Pischinger, toonde aan dat een prikkeling in dit systeem niet alleen ter plekke, maar ook op afstand reacties kan geven. Dit verklaart het stoorveld.
Prof. Heine ontdekte een netwerk van aan elkaar gekoppelde suiker- en eiwitmoleculen dat zich uitstrekt over het hele bindweefsel, de zgn. proteo-glycanen. Volgens prof. Heine vormen deze ketens het oudste informatiesysteem van de zuurstof ademende meercellige wezens. Alle cellen kunnen via dit netwerk onderling communiceren en effecten op afstand veroorzaken. Het door de neuraal-therapeuten gebruikte procaïne werkt in op deze ketens, alsmede op de regulatiesystemen binnenin de cel. 

Indicaties
In de praktijk kun je aan een behandeling met neuraaltherapie denken indien er sprake is van chronische klachten. Vooral als er geen "duidelijke" oorzaak (diagnose) is, maar óók wanneer een therapie, die bij anderen wel helpt, nu niet helpt (b.v. een slecht te regelen suikerpatiënt). Met name bij veel chronische pijnen en ontstekingen helpt neuraaltherapie goed. 

Diagnose
Indien u neuraal-therapeutisch behandeld wordt, kunt u het volgende verwachten. Een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek gaan aan de behandeling vooraf. Wat een neuraal-therapeut altijd goed van u moet weten is, welke operaties (alle, ook kleintjes) en ongelukken u gehad heeft. Hoe is de toestand van uw gebit, amandelen, oren, bijholten, darmstelsel en geslachtsorganen. Deze informatie is uiterst belangrijk, ook al heeft het schijnbaar niets met uw klachten te maken.
Proefbehandelingen met procaïne kunnen leiden tot een reactie die geïnterpreteerd kan worden. Een grote groep neuraal-therapeuten maakt ook gebruik van andere diagnostische methodes afkomstig uit b.v. de acupunctuur en de natuurgeneeskunde, zoals de polsdiagnostiek en andere meetmethoden.  Therapie 1. Segmenttherapie De neuraal-therapeutische behandeling geschiedt in de eerste plaats door het toepassen van segmenttherapie. D.w.z. dat getracht wordt om vanuit het segment (de plaats van de klacht en zijn omgeving) het verkeerd functioneren van de betreffende orgaansystemen weer in evenwicht te brengen. Dit geschiedt door injecties van procaïne op de plaats van het pijngevoel, of op de plaats van vroegere littekens e.d. Dit kan eventueel gecombineerd worden met enkele diepere injecties ter hoogte van de uittreedplaatsen van verschillende zenuwen, dan wel op andere plaatsen bij de wervel.
Soms is het nodig om een neuraal-therapeutische injectie te geven in de buurt van een bepaald ganglion (zenuwknoop) van het zenuwstelsel. 

2. Stoorveldtherapie
Ook is het mogelijk dat stoorvelden, die buiten het aangedane segment zijn gelegen, verantwoordelijk blijken te zijn voor de klachten. In dit geval spreken we van een neuraaltherapeutisch stoorveld, dat (mede) verantwoordelijk is voor het betreffende ziekteproces. Een injectie in dit stoorveld kan een secondenfenomeen opleveren. D.w.z. na een injectie zijn de klachten acuut verdwenen. Dit hoeft echter niet. Soms zijn er meerdere stoorvelden tegelijkertijd en moet er verder gezocht worden. De behandeling bestaatuit verscheidene injecties op vaak verschillende plaatsen. Soms zal er al direkt een verandering te merken zijn. Dit is een gunstig teken. Deze verandering (b.v. pijnverlichting) kan enkele uren tot dagen aanhouden. Daarna komt de klacht weer terug. Door herhaalde behandelingen wordt de klachtenvrije periode steeds langer, totdat de klacht uiteindelijk niet meer terugkomt. Soms gaat het niet zó ideaal, er zijn dan ook nog andere soorten therapie nodig.
Tenslotte gaat het erom dat u uw klacht kwijtraakt. 

NVNR
De Nederlandse artsen Vereniging voor Neuraaltherapie en Regulatietherapie heeft tot doel de neuraaltherapie in Nederland te bevorderen. Uitsluitend artsen zijn hierbij aangesloten. Omdat het injecties met procaïne betreft is het voor anderen wettelijk verboden deze therapie uit te oefenen. Bij deze vereniging kunt u een lijst opvragen van bevoegde artsen. De NVNR is aangesloten bij de AAG -de Artsenfederatie voor Alternatieve/ Additieve Geneeskunde.
Sommige verzekeraars vergoeden neuraaltherapie. 

Contactadres

mw. M.E. van Haalen, secretaresse
Isebrandtsheerd 1
9737 LG Groningen
0643164054
info@nvnr.nl
www.nvnr.nl